Slipers

Impregnerat trä

Värt att veta

Det impregnerade trä du sorterar ut tas omhand på ett säkert sätt för att förhindra spridning av gifter.

Vad händer sedan?

Träet flisas och förbränns i speciellt anpassade värmeverk.

Att tänka på!

Kan ditt byggmaterial återanvändas? Byggmaterial för återbruk samlas in på Boo och Östervik KLC. Läs mer om byggåterbruk här.

Byggavfall ska sorteras i minst dessa fraktioner: trä, metall, glas, plast, gips och mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten). Även byggavfall som består av eller innehåller farligt avfall, förpackningar och elavfall ska sorteras ut. Glas och mineral kan endast lämnas i sorterad fraktion på Östervik KLC. 

Du som hushåll eller icke yrkesmässig verksamhet lämnar bygg- och rivningsavfall utan avgift på kretsloppscentralerna. Detta gäller om du själv genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett företag.

Läs mer om byggavfall

Värt att veta

Vi tar emot de flesta typer av avfall som uppkommer i ett hushåll på våra kretsloppscentraler men det finns vissa typer av avfall som vi inte kan ta emot, till exempel explosivt avfall, fordon och farligt byggavfall som asbest och asfalt. Kontakta kundservice om du är osäker.

Sorteras som Insamlingsplatser
Sorteras somImpregnerat träImpregnerat träInsamlingsplatserKretsloppscentral

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Saknar du något?

Vad saknar du?

Skriv den information eller det ord du saknar i sorteringsguiden. Har du en fråga? Kontakta oss.

 

Skriv in din e-postadress om du vill ha återkoppling.

 

Kontrollfråga *

+ =

Stäng