Elavfall

Elavfall

Värt att veta om elavfall

Allt med sladd och/eller batteri ska sorteras som elavfall. Varje kilo nytillverkad elutrustning ger upphov till i genomsnitt 24 kg klimatgaser. Ju mer elutrustning och elavfall vi förlorar genom att inte återanvända utrustningen eller återvinna materialet, desto mer jungfruliga material måste brytas ur jordskorpan. Brytningen påverkar landskapsbilden och kräver användning av både energi, vatten och kemikalier, vilket i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten. På så sätt utgör även lagring av gamla elprylar som inte längre används i hemmen ett problem.

Vad händer sedan?

Elavfall består till 99 procent av material som kan återvinnas, såsom stål, aluminium, koppar, ädelmetaller, plast och glas. Den resterande procenten består av miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver, bly, kadmium, PCB, freoner och bromerade flamskyddsmedel. Vissa ämnen, som t.ex. kvicksilver och kadmium, separeras och läggs på särskilda deponier för att fasas ut ur kretsloppet. 

Avfall Sorteras som Insamlingsplatser
KopiatorSorteras somÅterbrukÅterbrukInsamlingsplatserKretsloppscentralSorteras somElavfallElavfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
ParabolSorteras somElavfallElavfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
Träningsmaskin (el)Sorteras somÅterbrukÅterbrukInsamlingsplatserKretsloppscentralSorteras somElavfallElavfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
Återförsäljare
TV-apparatSorteras somÅterbrukÅterbrukInsamlingsplatserKretsloppscentralSorteras somElavfallElavfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
Återförsäljare
VattenpumpSorteras somElavfallElavfallInsamlingsplatserKretsloppscentral

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Saknar du något?

Vad saknar du?

Skriv den information eller det ord du saknar i sorteringsguiden. Har du en fråga? Kontakta oss.

 

Skriv in din e-postadress om du vill ha återkoppling.

 

Kontrollfråga *

+ =

Stäng