Farligt avfall

Farligt avfall

Värt att veta om farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för miljön, för djurliv och för människors hälsa. Det innehåller ämnen som orsakar skada om de sprids i luft, vatten och mark.

Att tänka på när du lämnar farligt avfall

- Lämna ditt farliga avfall i hela, rena och väl förslutna förpackningar. Skriv vad förpackningen innehåller om du lämnar farligt avfall i någon annan förpackning än originalförpackningen. Då kan de som tar hand om avfallet arbeta säkert.

- Blanda aldrig olika typer av farligt avfall eftersom de kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form och orsaka stora skador.

Detta ska lämnas till andra insamlingssystem

- Mediciner, läkemedel och kanyler - lämnas till apotek.

- Asbest och eternit - lämnas mot avgift till annan avfallsanläggning, till exempel Kovik, Högbytorp, Hagby eller Sofielund.

- Ammunition och sprängämnen - kontakta polisen.

- Fyrverkerier - lämnas till återförsäljare eller polisen.

- Gas/gasolflaskor - lämnas till återförsäljare.

Vad händer sedan?

Organiskt farligt avfall förbränns i särskilda förbränningsugnar med hög temperatur och avancerad rökgasrening. Syror och alkaliskt avfall kan genom olika processer neutraliseras och till viss del återvinnas. Vissa ämnen såsom kvicksilver, läggs på särskild deponi för farligt avfall eller i annat slutförvar.

Avfall Sorteras som Insamlingsplatser
GasoltubSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatserÅterförsäljare
Impregnerat träSorteras somImpregnerat träImpregnerat träInsamlingsplatserKretsloppscentralSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatser
KolsyrepatronSorteras somÖvrigt avfallInsamlingsplatserÅterförsäljareSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
LustgastubSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
MatfettSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatserKretsloppscentral
Mobil kretsloppscentral
Sorteras somMatavfallMatavfallInsamlingsplatserMatavfallspåsen
TomteblossSorteras somRestavfallRestavfallInsamlingsplatserSoppåsenSorteras somFarligt avfallFarligt avfallInsamlingsplatserKretsloppscentral

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Saknar du något?

Vad saknar du?

Skriv den information eller det ord du saknar i sorteringsguiden. Har du en fråga? Kontakta oss.

 

Skriv in din e-postadress om du vill ha återkoppling.

 

Kontrollfråga *

+ =

Stäng